Wat is de NOBCO

Wij zijn aangesloten bij de NOBCO, de Nederlandse Orde van Beroepscoaches. Dit is een beroepsorganisatie speciaal gericht op professionele coaches. Coachprofessionals sluiten zich aan bij de NOBCO om ondersteund te worden in hun verdere ontwikkeling. De NOBCO ondersteunt in opleidingen, intervisie en organisatie. Zij stelt eisen aan coaches en stimuleert coaches het beste van henzelf te geven. We zijn ook in procedure voor Europese erkenning.

Waarom zijn wij aangesloten

Het beroep van een coach is in niet door titels beschermd. Iedereen mag zich coach noemen. Door registratie bij de NOBCO kunnen coaches laten zien dat ze hun vak serieus nemen. Ook stimuleert NOBCO de aangesloten coaches om te blijven leren en ontwikkelen en dat past helemaal bij onze visie. TenBurg belooft niet alleen alles te zullen doen om kwaliteit voor jou te bieden, maar is zich er door de registratie bij de NOBCO ook aan gehouden.

Ethische Gedragscode voor coaches

De NOBCO heeft een Ethische Gedragscode (EGC) opgesteld. “Het doel van deze gedragscode is om de ‘professionaliteit’ van beroepscoaches onder woorden te brengen en deze omschrijving als leidraad te laten dienen voor het professioneel functioneren van coaches.” De EGC heeft de vier paragrafen Respect, Integriteit, Verantwoordelijkheid en Professionaliteit. In elke paragraaf staan heldere gedragsregels waar wij ons gaan houden.

Bron en quotes: www.nobco.nl