De waarde van verandertechnieken

De industriële revolutie en ontwikkeling van computers en techniek hebben ons leven een stuk makkelijker gemaakt. Ook is de medische wetenschap enorm gegroeid. Voor onze mentale groei grijpen we echter vaak terug op hele oude psychologische principes en analyses van hoe mensen zijn. Het valt ook niet altijd mee om de inzichten die je in een coachgesprek opdoet, ook in de praktijk te brengen. Wij willen dat je echt resultaat boekt. Daarom hanteren wij naast ‘gewone’ coachingstechnieken ook verschillende ‘verandertechnieken’.

Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP)

In de jaren ’70 is NLP ontstaan uit een wetenschappelijke studie van een student en zijn professor. Zij bestudeerden  wat succesvolle therapeuten zo succesvol maakt. Ook ontdekten ze wat er voor zorgt dat iemand een verandering doormaakt. Zij ontdekten dat de manier waarop mensen gebeurtenissen in hun gedachten opslaan bepalend is voor hun gedrag. Hieruit zijn verschillende  technieken voortgekomen die bewezen effect hebben.

Werken met tijdlijnen

Op basis van de NLP-technieken is per ongeluk een  nieuwe techniek ontstaan. Er was iemand die een gebeurtenis uit het verleden had opgeslagen als negatieve ervaring. Dat was vervolgens een beperking geworden in zijn leven. Door terug te gaan naar het moment vóór die gebeurtenis, kon het negatieve gevoel losraken en werd het een neutrale herinnering.  De beperkende gedachte verdween. Sterk vereenvoudigd weergegeven was de ervaring van deze persoon, de basis voor een nieuwe serie technieken onder de naam Time Line Therapy. Hiermee kunnen we veranderen hoe je over een gebeurtenis van vroeger denkt. Gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden kunnen we niet veranderen, hoe we nu over die gebeurtenis denken wel.

Multiple Brain Integration Techniques

Dat ons onderbuikgevoel soms wijze boodschappen voor ons heeft, herkennen we allemaal. En dat we ‘ons hart moeten volgen’ is ook een niet voor niets veel gehoorde uitspraak. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat er wijsheid zit in de buik en in het hart. Als we ons hoofd overeenbrengen met wat ons hart en buik te zeggen hebben, heeft dat bewezen effect op ons welzijn. Dit inzicht is ontwikkeld tot een uitermate krachtige techniek om de wijsheid van buik, hart en hoofd met elkaar in balans te brengen. Sinds maart 2016 mag die techniek in Nederland door circa twintig mensen gecertificeerd worden uitgevoerd.  Wij zijn vereerd tot die twintig mensen te horen.

Eriksoniaanse Hypnose

Hypnose zoals die er eruitziet in de beeldvorming van de meeste mensen, bestaat voor ons niet. Rondlopen als een kip op een podium doe je alleen als je dat zonder hypnose, in een gekke bui misschien, ook zou doen. Hypnose is volgens ons een sterke concentratie op iets, vergelijkbaar met meditatie. Het is daarom heel effectief in een veranderproces, omdat je door je sterk te concentreren je bewuste, vaak (beperkende) mening over iets weglaat.
Alle hypnose is zelfhypnose, niemand kan je zomaar hypnotiseren zonder dat je dat zelf wilt. Alleen met jouw toestemming kunnen wij je begeleiden in een diepe ontspanning en je daarvan de voordelen laten ervaren. Zo ga je op een prettige manier door een veranderproces.  Dit is vooral helpend en prettig als je een van de bovenstaande verandertechnieken doorloopt (NLP, Time LineTherapy, Multiple Brains Integraton Techniques).

Systemische benadering

De systemische benadering gaat ervan uit dat alles wat je bent het resultaat is van je ervaringen. Deze ervaringen kunnen zijn doorgegeven door je ouders zonder dat zij of jij je daar bewust van zijn. Het resultaat kan zijn dat je een beperking voelt op een punt, maar waarvan je geen idee hebt waar het vandaan komt. De  systemische benadering heeft ook als uitgangspunt dat je onderdeel bent van meerdere  systemen die  allemaal een eigen dynamiek hebben. Een systeem is bijvoorbeeld je familie of je werkkring. Ook met je vrienden sta je in een systemisch verband. Met de systemische benadering kunnen we onderzoeken en ervaren hoe jouw systemen je versterken of juist beperken. Je gaat zo zien welke plek je inneemt in een systeem en wat er anders kan als het nu niet helemaal voor je werkt.

Conditionering

Deze aanpak gaat ervan uit dat gedrag inslijt door herhaling, ofwel door conditionering. Een bepaalde gebeurtenis veroorzaakte een bepaalde ongewenste reactie bij je, en die is in de loop der jaren ingesleten. Als een soort bospad dat langzaam is uitgesleten tussen de bomen, ben je automatisch geneigd een oude reactie te laten zien op een gebeurtenis. Mocht je een nieuwe route (reactie) willen bewandelen door het bos (gebeurtenis), dan is het zaak dat je eerst herkent dat er een nieuw mogelijke pad (nieuwe reactie) is. Vervolgens moet je dit pad eerst een keer lopen om de weg te kennen. Pas als je dezelfde nieuwe route een aantal keren hebt gelopen, ontstaat er een nieuw pad.
In je neurale netwerk werkt het met gewoontes of ingesleten gedachtenpatronen precies zo. Een nieuw neuraal pad heeft tijd nodig om in te slijten en vraagt ook om onderhoud.  Met dank aan Tony Robbins die deze aanpak heeft ontwikkeld, hanteren wij dit principe bij onze coaching. We bieden je mede om deze reden ook  een gratis checkup aan na een coachtraject.